×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Mortalita zvěře na silnicích

Galerie > Prostorová aktivita zvěře > Mortalita zvěře na silnicích

  Pomocí speciálních biologgerů zabudovaných v GPS obojcích u označených jedinců dokážeme detailně monitorovat chování zvěře. V tomto případě konkrétně sledujeme, kde a kdy přechází označení divočáci komunikace a na základě toho zde postupně umisťujeme různé druhy opatření (pachové repelenty, odrazky proti zvěři nebo akustické plašiče), abychom ověřili jejich funkčnost, efektivnost a reakce zvěře na ně. Zároveň na tato místa u silnic instalujeme radary, které nám poskytují informace o intenzitě provozu a rychlosti projíždějících vozidel. Získáváme tak v modelových úsecích ucelené informace o tom, co dělá zvěř v okolí silnic, jestli je přechází, zda reaguje na různá instalovaná opatření a zároveň co zde „dělají" auta. Takový komplexní experiment přímo v přírodě. V tomto výzkumu vidíme velký smysl a potenciál pro společnost. Ke srážkám se zvěří na silnicích dochází bohužel stále častěji a doufáme, že tyto aktivity pomohou takto vysoké počty nehod snížit. Ověříme, která opatření a v jakých případech má význam instalovat, což přispěje k ochraně zvěře, ale také lidí a jejich majetku.