×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Doktorská stáž Skotsko

Galerie > Praxe, exkurze a terénní cvičení > Doktorská stáž Skotsko

   V rámci měsíční doktorské stáže proběhl výjezd studentky do Skotské Vysočiny za tetřívkem obecným, jehož početnost v České republice kriticky klesá. Cílem bylo nahrát tento druh během jarního toku. Hlavními akustickými projevy tetřívka je bublání, podobné vrkání holubice, a pšoukání, syčivý nevokální zvuk. V případě, že se v těchto projevech najde informace nesoucí identitu jedince, dalo by se předpokládat, že monitoring tohoto plachého druhu by mohl v budoucnu být založen právě na zvukových nahrávkách.