×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Sudán

  Jak Sudán doputoval až na FLD. V současné době se u nás na fakultě, konkrétně v High-Tech pavilonu, nachází vzácný kosterní preparát posledního samce nosorožce severního bílého, Sudána. Vzhledem k tomu, o jak významný preparát se jedná, bylo třeba jej dostatečně zdokumentovat. V první fázi jsme nasnímali lebku nosorožce pomocí CT skeneru Siemens. Velikost celého jedince nám nedovolila tímto způsobem zdokumentovat celou kostru a tak jsme se pro kompletní dokumentaci vydali cestou 3D skeneru. V rámci HT pavilonu je dostupný skener Atos Compact Scan, na tuhle fušku jsme si ale povolali většího brášku Atos 5. Jedná se o kompletně mobilní, vysokorychlostní skener určený pro metrologii. Přesnost tohoto skeneru je stejná, jako v případě Compact Scanu, hlavním rozdílem je však rychlost a měřicí objem až 1000 mm2. Skener jsme v průběhu celého procesu posouvali kolem nosorožce, pro lepší výstup jsme se dokonce rozhodli skenovat z útrob preparátu. Hladký průběh, preparát bez újmy a hlavně kvalitní výstup nás čekal na konci 6 hodinového snímání.